NTC delavnice za otroke

Povezava do terminov in prijav
NTC delavnice se izvajajo skozi celo leto v 2 sklopih s premorom v času šolskih počitnic. Vsak sklop obsega 16 delavnic. Delavnice trajajo 60 minut za najmlajšo skupino (4-6 let), 90 minut za ostale skupine in se izvajajo enkrat na teden.

Delavnice je zasnoval avtor NTC programa, dr Ranko Rajović, s svojim strokovnim timom. Dr. Ranko Rajović je član komiteja za nadarjene pri svetovni organizaciji Mensa in sodelavec UNICEF-ovega programa za zgodnje izobraževanje. Leta 2015 je za NTC program dobil nagrado s strani mednarodne Mense (MERF – Mensa education and resarch fondation) za intelektualni prispevek družbi.
CILJI DELAVNIC
• Zviševanje nivoja intelektualnih zmožnosti vseh učencev, ki se udeležujejo programa.
• Preprečevanje motenj pozornosti in koncentracije v šolskem obdobju.
• Razvoj koordinacije gibanja in motorike.
• Razvoj hitrosti razmišljanja, povezovanja in sklepanja (funkcionalno znanje).
• Pravočasno opažanje nadarjenih učencev in podpiranje razvoja njihovih sposobnosti.

KAJ DELAMO NA NTC DELAVNICAH
Zgodnji razvoj in zgodnja stimulacija so ključni faktorji v razvoju otroka. Na žalost pa se na splošno malo dela na tem segment razvoja otroka. Možgani se intenzivno razvijajo do sedmega, pa tja do dvanajestega leta starosti, zato se v v tem obdobju življenja s koriščenjem primernih vaj in aktivnosti pomaga otrokom, da razvijejo svoje biološke potencijale. To je hkrati tudi glavni cilj vseh NTC aktivnosti. Naše glavno vodilo je to, kar dr Rajović pogosto poudarja, da je GLAVNI motiv za otroka igra. Če otrok ni notranje motiviran, ne glede na to koliko potenciala ima v sebi, bodo željeni uspeh in dosežki zaostali.

Vsaka NTC delavnica je sestavljena tako da vsebuje elemente ki razvijajo kompleksne motorične aktivnosti, miselne klasifikacije, miselne seriacije in asociacije, razvoj divergentnega in konvergentnega mišljenja in funkcionalnega znanja. Otrok ima na delavnicah resno delo, mora razmišljati in se igrati. Poleg spodbude psihomotoričnega razvoja, poudarek dajemo na kognitivni razvoj in razvoj funkcionalnega znanja. Z vsemi informacijama tega sveta, ki so nam dostopne v 21. stoletju ne moremo nič, če jih ne znamo povezati in pretvoriti v uporabno znanje im funkcionalno razmišljanje.

NTC delavnice, posebej pri starejših otrocih, spremljajo šolski program. Tako da otroci dobijajo praktična orodja s katerimi se lahko učijo in usvajajo znanje na popolnoma drugačen, neproduktivni način.

Primera dveh NTC tehnik, ki sta redno na naših delavnicah:
“Mali otrok se najbolje uči, ko ne misli o učenju, tj. ko se igra.” - Dr Rajović
Kako vse to izgleda v praksi, pogledajte v našo galerijo:

POTRDILO NAŠEGA USPEHA

Skoraj desetletje izvajanja programa pušča za seboj jasno sled, ki se kaže v številnih vtisih in zahvalah vzgojiteljev, učiteljev, staršev in celo otrok. Pogosto se, kot anegdote, spominjamo izjave nekega dečka, ki je po zaključku NTC delavnic dejal svoji mami: „Jaz bi živel v NTC-ju.” Pogosto bi otroci, ki obiskujejo NTC delavnice, naredili vse, samo, da ne bi nobene izpustili. Neka deklica si je zlomila nogo in, ker nikakor ni želela manjkati na NTC delavnicah, jo je oče nosil na delavnice, otroci v skupini pa so se ji prilagodili tako, da so jo v času poligonov ali drugih gibalnih aktivnosti, postavili na sredino in ji določili neko vlogo. Velikolikokrat se je zgodilo, da so nas poklicali starši in nas prosili v imenu otroka, če lahko otrok obišče eno ali dve delavnici v drugem kraju (ker je šel na primer na obisk k babici in dedku v drug kraj), ker nikakor ni želel nobene zamuditi. Take spontane in iskrene izjave in poteze otrok, nam pomenijo največ. Povejo nam , da delamo v pravi smeri, da gremo po pravi poti in nam predstavljajo največjo potrditev našega uspeha.

Tisto na kar smo zelo ponosni zadnjih nekaj let, odkar delamo z otroci na NTC delavnicah je, “glas”, ki je začel spremljati te otroke, ko se upisujejo v osnovno šolo. Vse pogosteje nam starši teh otrok z zahvalo sporočajo, da je njihov otrok na testiranju pri vpisu v osnovno šolo, pokazal nadpovprečne rezultate. Starši nam sporočajo tudi reakcije pedagogov, ko izvejo, da otrok obiskuje NTC delavnice. Ta opažanja pedagogov so: 1) da so opazili, da otroci, ki obiskujejo NTC delavnice, “odstopajo” od ostalih otrok 2) da niso niti malo presenečeni, nad otrokovimi dosežki na testu, glede na to, da hodi na NTC delavnice in 3) pogosto menijo, da je delo na NTC delavnicah učinkovitejše od dela po učnem načrtu v šolah.

Poleg izboljšanja različnih segmentov motoričnega razvoja, učitelji in starši pogosto poročajo o boljšem uspehu v šoli , večjem veselju do učenja, boljši koncentraciji in povečani ustvarjalnosti pri otrocih. Iz tega lahko povzamemo, da NTC program uspešno odpravlja aktualne problem s katerimi so otroci danes soočeni.

KDO IZVAJA NTC DELAVNICE IN KJE SE IZVAJAJO

Izvajanje delavnic je izključno možno v okviru NTC centra katerega delo predstavlja najvišji nivo izvajanja Programa. To pomeni, ne samo, da se NTC predavatelji izobrazijo skozi rigorozni proces izobraževanja in praktične izvedbe s strani NTC ekspertov, ampak tudi, da se koristijo isti programi in materiali v vseh obstoječih NTC centrih.

Poleg Slovenije, NTC centri trenutno obstajajo v Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem.

V Sloveniji trenutno izvajamo NTC delavnice v Ljubljani, Domžalah, Velenju in Mariboru.

Dolžina enega ciklusa je 16 delavnic. Po zaključku jesenskega ciklusa, se delavnice nadaljujejo s spomladanskim ciklusom. Po zaključku NTC šolskega leta, otroci dobijajo NTC diplomico.

Delavnice potekajo enkrat tedensko po 90 minut, oz. 60 minut za najmlajše.

VEČ INFORMACIJ O TERMINIH IN PRIJAVAH SI OGLEJTE SPODAJ:

Celje

Prijave za spomladanski ciklus 2021/2022 NTC delavnic za šolske in predšolske otroke potekajo. Ciklus se začenja marca.
Skupina 6-12 let
Prijava
Cena na mesečnem nivoju: 35.
Ob vpisu drugega otroka ste prav tako upravičeni do popusta. Mesečna cena za drugega otroka iz družine znaša 27.
Za več informacij: ntc.celje@gmail.com

Termini:

III. OŠ Celje, Vodnikova ulica 4:
Rumena skupina (1. in 2. razred), sreda 17.00 – 18.30
Oranžna skupina (3. in 4. razred), torek 17.00 – 18.30
Modra skupina (5. in 6. razred), torek 17.00 – 18.30

Velenje

Prijave za spomladanksi ciklus 2021/2022 NTC delavnic za šolske in predšolske otroke potekajo. Ciklus se začenja marca.
Skupina 5-14 let
Prijava
Cena na mesečnem nivoju: 35.
Ob vpisu drugega otroka ste prav tako upravičeni do popusta. Mesečna cena za drugega otroka iz družine znaša 27.
Za več informacij: ntc.velenje@gmail.com

Termini:

OŠ Mihe Pintarja Toleda:
Bela skupina (4-6 let), sreda 16.00 – 17.00
Rumena skupina (1. razred), sreda 17.00 – 18.30
Oranžna skupina (2. in 3. razred), ponedeljek 13.15 – 14.45
Modra skupina (4. in 5. razred), četrtek 16.30 – 18.00
OŠ Gustava Šiliha Velenje:
Bela skupina (4-6 let), ponedeljek 15.00 – 16.00
OŠ Gorica:
Rumena skupina (1. in 2. razred), sreda 13.45 – 15.15

Maribor in okolica

Prijave za spomladanski ciklus 2021/2022 NTC delavnic za šolske in predšolske otroke potekajo. Ciklus se začenja 10. marca.
Skupina 5-12 let
Prijava
Cena na mesečnem nivoju: 35.
Ob vpisu drugega otroka ste prav tako upravičeni do popusta. Mesečna cena za drugega otroka iz družine znaša 30.
Za več informacij: anja.ntcmb@gmail.com

Termini:

Maribor – OŠ Montessori/vrtec Montessori:
Bela skupina (4-6 let) , sreda 14.45-15.45
Bela skupina (4-6 let) , sreda 16.00-17.00
Rumena skupina (1., 2. in 3. razred), četrtek 15.00-16.30
Modra skupina (4., 5. in 6. razred), četrtek 16.30-18.00
Slovenska Bistrica - 2. osnovna šola:
Rumena skupina (1., 2. in 3. razred), petek 14.00-15.30

Ljubljana

Prijave za spomladanski ciklus 2021/2022 NTC delavnic za šolske in predšolske otroke potekajo. Ciklus se začenja 28. februarja.
Skupina 4-12 let
Prijava
Cena na mesečnem nivoju: 40.
Ob vpisu drugega otroka ste prav tako upravičeni do popusta. Mesečna cena za drugega otroka iz družine znaša 34.

Termini:

OŠ NOVE FUŽINE:
bela I skupina (predšolci, 4-6 let), torek 17.00 – 18.00
bela II skupina (1. razred), torek 17.00 – 18.30
rumena skupina (2. razred), torek 17.00 – 18.30
oranžna skupina (3. razred), torek 17.00 – 18.30
modra skupina (4. in 5.razred), torek 17.00 – 18.30
ŠIŠKA: Vrtec Hansa Ch. Andersena:
POLNO! bela I skupina (predšolci, 4-6 let), sreda 16.15 – 17.45
bela I skupina (predšolci, 4-6 let), četrtek 16.30 – 17.30
OŠ MAKSA PEČARJA (Črnuče):
bela II skupina (1. razred), sreda 15.30 – 17.00
rumena skupina (2. razred), sreda 15.30 – 17.00
oranžna skupina (3. razred), sreda 15.30 – 17.00
OŠ ŠMARTNO:
bela II skupina (1. razred), ponedeljek 13.30 – 15.00
rumena skupina (2. razred), ponedeljek 13.30 – 15.00
oranžna skupina (3. razred), ponedeljek 13.30 – 15.00
OŠ VIDE PREGARC:
bela II skupina (1. razred), četrtek 16.00 – 17.30
rumena skupina (2. razred), četrtek 16.00 – 17.30
oranžna skupina (3. razred), četrtek 16.00 – 17.30
OŠ PRESERJE:
bela II skupina (1. razred), četrtek 14.00 – 15.30
rumena skupina (2. razred), četrtek 14.00 – 15.30
oranžna skupina (3. razred), četrtek 14.00 – 15.30

Domžale

Prijave za spomladanski ciklus 2021/2022 NTC delavnic za šolske in predšolske otroke potekajo. Ciklus se začenja 28. februarja.
Prijava
Cena na mesečnem nivoju: 40.
Ob vpisu drugega otroka ste prav tako upravičeni do popusta. Mesečna cena za drugega otroka iz družine znaša 34.

Termini:

OŠ DOMŽALE:
bela I skupina (predšolci, 4-6 let), ponedeljek 17.00 – 18.00
bela II skupina (1. razred), ponedeljek 17.00 – 18.30
rumena skupina (2. razred), ponedeljek 17.00 – 18.30
oranžna skupina (3. razred), ponedeljek 17.00-18.30
modra skupina (4. in 5. razred), ponedeljek 17.00 – 18.30

Slovenj Gradec

Jesenski ciklus se začenja oktobra. Kmalu več informacij.
Skupina 6-9 let
Cena na mesečnem nivoju: 35.
Ob vpisu drugega otroka ste prav tako upravičeni do popusta. Mesečna cena za drugega otroka iz družine znaša 30.
Za več informacij: ntc.koroska@gmail.com
Druga OŠ Slovenj Gradec:
Novi termini bodo kmalu znani.

Kranj

Kmalu več informacij.

Dokumenti za starše

© 2020 NTC | Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram