NTC licence in centri

NTC licence

Program pridobivanja licence, ki traja eno leto in je namenjen zasebnim predšolskim in šolskim ustanovam, omogoča vsakodnevno izvajanje naše metodologije. Po zaključku seminarjev vzgojiteljem in učiteljem omogočamo podporo pri izvajanju praktičnih aktivnosti. Podpora, ki jo nudi NTC ekipa, vključuje: supervizijsko spremljanje dela, konzultacije, uporabo novosti in nadzor nad kakovostjo uporabe programa.

Dvosmerna komunikacija in spremljanje primerov iz prakse učiteljem in vzgojiteljem omogoča, da vsakodnevno izboljšujejo svoje delo z otroki. Uspešno sodelovanje in zadovoljstvo otrok ter staršev so osnovni predpogoji za podaljšanje licence po 12 mesecih.

NTC center

To je najvišja stopnja uporabe NTC programa. V NTC centrih strokovna ekipa organizira delavnice za otroke (izobraževalne, športne in glasbene). Program, ki se izvaja na delavnicah, je zasnoval avtor Ranko Rajović in soavtor Uroš Petrić in je enoten v vseh državah, v katerih se izvaja. Za enkrat obstajajo NTC centri na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Sloveniji, Črni gori in Srbiji.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram