NTC ekipa

Avtorji

Ranko Rajović – avtor NTC programa

Specialist interne medicine, smer neuroendokrinologija. Avtor programa NTC sistem učenja, ki se izvaja v sedemnajstih evropskih državah in kar v sedmih je le ta akreditiran pri ministrstvu za izobraževanje.

Je ustanovitelj Mense v petih državah in od leta 2002 član odbora za nadarjene otroke mednarodne organizacije Mensa (predsednik 2010 – 2012). Sodelovec UNICEF-a in dobitnik nagrade mednarodne Mense (MERF – Mensa education and resarch fondation) za intelektualni prispevek družbi.

Dela na pedagoški fakulteti v Kopru. Sodeloval je na TEMPUS projektu Anglija – Slovenija. Po NTC projektu so izvedli tudi dva EU projekta (IPA CBC): Hrvaška-Črna Gora in Srbija-Romonia.
Uroš Petrović

Uroš Petrović – soavtor šolskega programa

Soavtor NTC programa za šole. Pisatelj, avtor 12 knjig s področja književnosti za otroke in mladino ter dobitnik številnih nagrad. Njegove knjige so bile izdane v italijanskem, grškem, makedonskem, madžarskem in češkem jeziku. Je tudi dobitnik številnih prestižnih nagrad na področju fotografije. Dolgoletni predsednik Mense Srbija in član upravnega odbora Mense International. Gostujoči predavatelj na različnih fakultetah in drugih izobraževalnih ustanovah na državnem in mednarodnem nivoju.

NTC ekipa in strokovni sodelavci

Iva Rajović

Iva je koordinatorka NTC Slovenija in NTC sodelavka na Pedagoški Fakulteti v Kopru. Po izobrazbi je magistrica kognitivne znanosti, v okviru magisterija pa je raziskovala kako doživljamo dolgčas in kako vpliva na naša ravnanja. NTC ekipi se je pridružila 2012, na začetku kot spletna urednica in raziskovalka.

Poleg koordinacije programa NTC v Sloveniji, je del NTC raziskovalneg tima s področja kognitivne znanosti in nevrobiologije, kakor tudi soavtorica večih strokovnih del ter NTC knjig izdanih v okviru EU projektov Erasmus plus in IPA-CBC.
Vanja Jovićević

Vanja Jovićević

Vanja je profesorica razrednega pouka. Diplomirala je na področju spodbujanja in razvijanja ustvarjalnosti otrok pri pouku slovenskega jezika. Na področju razvijanja ustvarjalnosti aktivno deluje tudi ves čas poučevanja. Zelo si prizadeva, da bi bilo pri poučevanju vključenih čim več didaktičnih pristopov, s katerimi bi pri otrocih spodbujali razvoj sposobnosti razmišljanja, uporabo lastne pameti, da bi bili sposobni stopiti iz okvirov ustaljenega, povezati informacije in priti do novih ustvarjalnih rešitev. Ima opravljeno strokovno usposabljanje za poučevanje »Razmišljanja po metodah dr. E. de Bona«.

Je koordinatorka in predavateljica NTC delavnic v Ljubljani. Je vodja sekcije za nadarjene v NTC centru Nove Fužine.

Petra Teržan

Sem Petra Teržan, po izobrazbi profesorica razrednega pouka,
zaposlena na delovnem mestu učitelj razrednega pouka na OŠ Mihe
Pintarja Toleda Velenje.
Skozi svojo, skoraj dvajset letno, prakso dela z otroki sem se poleg
pedagoškega dela v razredu izpopolnjevala in pridobivala kompetence s
področij drame, plesa in raziskovalnega dela. Sedem let sem vodila
lutkarski krožek in se z mladimi lutkarji udeleževala regijskih lutkarskih
srečanj.
Preizkusila sem se tudi kot mentorica mladim raziskovalcem, ki so
posegali po najvišjih priznanjih, zadnja raziskovalca sta prejela zlato
priznanje na državnem nivoju.
Kot mentorica plesnega krožka sem skupaj z učenci vsako leto pripravila
plesno-glasbeno igro, leta 2017 pa sem se preizkusila kot režiserka
večjega plesno-glasbenega projekta in na oder, postavila musical
Čarovnik iz Ozza, kjer je sodelovalo 6 mentorjev in 250 učencev šole.
Ker obožujem vedno nove izzive, ker stremim k dvigovanju kvalitete pri
svojem delu, sem pred petimi leti naletela na dr. Ranka Rajoviča in
vzljubila NTC metode dela. Te z veseljem vnašam v šolsko delo, v delo z
otroki ob popoldanskih delavnicah, še posebej pa vidim svoj doprinos v
posredovanju znanja zainteresirani strokovni javnosti.

Nika Dajčman

Nika je diplomirana psihologinja Univerze v Ljubljani. Na področju dela ima veliko izkušenj z predšolskimi in šolskimi otroki ter mladostniki. Od leta 2017 sodeluje tudi pri izobraževanju in vodenju seminarjev za učitelje in starše ter pri raziskovalnih projektih NTC programa.

Anja Čufer

Živa je strokovnjakinja za zgodnji razvoj jezika, predavateljica in motivatorka staršev za celostni razvoj otroka, montessori pedagoginja, tolmač za slovenski znakovni jezik, vodja evropskih projektov, vodja NTC centra Modra pikica v Ljubljani.

“Vse svoje delo in življenje povezujem z NTC sistemom, v užitek mi je učenje na igriv način. Svoje možgane ohranjam sveže s pomočjo tega sistema in prenašam znanja na odrasle in otroke, tako se vsak dan igram, pa čeprav se že bilžam pedesetemu letu.”
Anja je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in magistrica poslovnih ved. Opravljeno ima tudi osnovno Montessori izobraževanje, vodi NTC delavnice v Mariboru.

Pri svojem delu ji je eno od glavnih vodil to, kako otroke preko različnih iger pripraviti do tega, da se naučijo razmišljati in povezovati različne informacije med seboj. Z različnimi NTC pristopi skuša pri otrocih spodbuditi razvoj posameznikovih potencialov. Zavzema se, da bi se otroci lahko na vseh področjih učili preko igre.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram