NTC seminar

NTC seminarji so namenjeni učiteljem, vzgojiteljem in staršem. Na seminarju boste izvedeli več o zgodnjem razvoju sposobnosti za učenje, o pomenu zgodnje spodbude za razvoj motoričnih in kognitivnih sposobnosti ter se spoznali s praktičnimi aktivnostmi, s pomočjo katerih udeleženci osvajajo NTC tehnike. Seminar izvaja avtor programa Ranko Rajović s strokovno ekipo.

NTC seminar za vzgojitelje/ice, učitelje/ice in strokovne delavce

Seminar traja 2 dni (5×45 minut). Po seminarju pa imate na voljo 6 mesecev spletnega (online) posvetovanja (6 šolskih ur). V tem času nam lahko pošljete primere programa, mi pa vam nudimo povratno informacijo ter pošljemo nove primere, ki jih še ne poznate.

Tretji del seminarja (primeri programa iz prakse in dodatne delavnice) je namenjen šolam ali vrtcem, ki želijo dodatna izobraževanja. Del teh seminarjev izvaja eden izmed članov strokovnega tima (4 x 45 minut). Na seminar se lahko prijavite indvidualno ali kot ustanova. Izvedemo ga na Pedagoški fakulteti v Kopru. Če pa se seminarja udeleži večje število udeležencev, lahko organiziramo seminar tudi pri vas.

Seminar je priznan preko Pedagoške fakultete v Kopru. Več informacij o tem najdete tukaj.

Splošni cilj NTC programa je spodbujanje razvoja učnih potencialov predšolskih in šolskih otrok z izbranimi igralnimi dejavnostmi na osnovi sodobnih nevrofizioloških in psiholoških spoznanj, ki kažejo, da se možganske povezave intenzivno vzpostavljajo od rojstva do približno 5 - 7 leta otrokove starosti in je zato izjemnega pomena, da v tem občutljivem obdobju otroke sistematično spodbujamo k tistim dejavnostim, za katere je dokazano, da prispevajo k razvijanju možganov.

Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje razvojnopsihološka izhodišča Kurikuluma za vrtce in osnovno šolo ter ga hkrati bogati s predlogi konkretnih ciljno usmerjenih gibalnih in miselnih iger. Te so izbrane tako, da čimbolj smiselno povezujejo različne otrokove izkušnje iz njegovega vsakdana ter so uporabne na različnih področjih vrtčevskih in šolskih dejavnosti.

Program je namenjen celotni populaciji predšolskih otrok in sicer na ravni prepoznavanja njihovih posebnosti ter spodbujanja njihovih sposobnosti. Čeprav izvajanje programa vzgojiteljem omogoča zgodnje odkrivanje močnih področij posameznih otrok, ni nevarnosti elitizma, kot se to dogaja v nekaterih posebnih programih za nadarjene, temveč le to predstavlja dobro osnovo za individualizacijo.

Cilji programa se nanašajo na razvijanje naslednjih strokovnih kompetenc vzgojiteljic in vzgojiteljev:
- prepoznavanje, negovanje in spodbujanje učnih potencialov, psihomotoričnih, intelektualnih, ustvarjalnih in praktičnih sposobnosti predšolskih otrok ter razvoj njihove učne motivacije, samopodobe in socialnega vedenja,
- ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov na osnovi znanj na področju sestavljanja ugank in vprašanj višje miselne ravni ter priprave igralnih dejavnosti,

Če želi vaša ustanova organizirati seminar, ali če imate dodatna vprašanja v zvezi s seminarjem, vam z veseljem odgovorimo Pišite nam. Če želite, da vas obvestimo glede datuma izvedbe naslednjega seminarja v vašem kraju, se prijavite na naša elektronska obvestila.

NTC seminar za starše

Staršem nudimo prilagojeno različico seminarjev za vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce. Seminar traja 4×45 minut (2 odmora po 90 minut). Najpogosteje je organiziran v Ljubljani. Če pa se v določenem kraju zbere večja skupina (25 do 30 udeležencev), ga organiziramo tudi drugod.

Na seminarju starši pridobijo znanja, ki jih lahko vsakodnevno uporabljajo pri vzgoji in izobraževanju otrok. Prijavite se na naša elektronska obvestila, da boste obveščeni o terminu in kraju naslednjega seminarja.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram