IQ otroka – skrb staršev

Košarica

8.00

Knjiga staršem in vzgojiteljem ponuja koristne nasvete za razvoj otrokovih sposobnosti. Povezuje jih na način, ki hkrati stimulira senzomotoričen in kognitivni razvoj otroka, ponuja predloge vaj za razvoj motorike in asociativnega razmišljanja, igre s simboli, povezovanje držav in njihovih himn, ugankarske zgodbe, igre s prometnimi znaki, pesmice za učenje tujih jezikov, iskanje skritih oblik ipd. Zbrane naloge in dejavnosti so preizkusili številni navdušeni malčki, njihov odziv kaže, da otroški možgani hrepenijo po znanju in da otroci vselej znova občutijo srečo, ko se naučijo nekaj novega.

Vsi naročeni izdelki bodo odposlani po 15. 9. 2023! 

Na zalogi

Predšolsko obdobje je pomembno za razvoj otroka, saj se po raziskavah nevroznanosti v tem obdobju najintenzivneje tvorijo nevronske povezave v možganih, ki oblikujejo otrokov kognitivni razvoj.

Prav zato je pomembno:
• kako starši preživimo čas s svojim otrokom,
• s katerimi dejavnostmi otroci spoznavajo svet okrog sebe,
• katere zgodbe navdihujejo otrokovo domišljijo,
• ali otrokom dopustimo svobodo, da se otroci sami spopadajo z dolgčasom in tako krepijo svojo ustvarjalnost in kreativnost.
Knjiga IQ otroka – skrb staršev izhaja iz spoznanj, da otroci miselno kompleksne dejavnosti izvajajo uspešno in z navdušenjem, če jih oblikujemo kot igro in jih postavimo v primerno okolje. Stimulativno okolje, kot so na primer gozd, park, igrišče, so neskončen vir povezovanja, odkrivanja, razmišljanja in improvizacije.

Knjiga staršem in vzgojiteljem ponuja koristne nasvete za razvoj otrokovih sposobnosti. Povezuje jih na način, ki hkrati stimulira senzomotoričen in kognitivni razvoj otroka, ponuja predloge vaj za razvoj motorike in asociativnega razmišljanja, igre s simboli, povezovanje držav in njihovih himn, ugankarske zgodbe, igre s prometnimi znaki, pesmice za učenje tujih jezikov, iskanje skritih oblik ipd. Zbrane naloge in dejavnosti so preizkusili številni navdušeni malčki, njihov odziv kaže, da otroški možgani hrepenijo po znanju in da otroci vselej znova občutijo srečo, ko se naučijo nekaj novega.

Recenzije knjig:

»Avtor je v knjigi ponudil sistem vaj z elementi, ki dokazano spodbujajo kognitivni razvoj predšolskih otrok, razvijajo koordinacijo gibov in motoriko, spodbujajo razmišljanje in sklepanje ter omogočajo zgodnje odkrivanje nadarjenih. Opisani sistem vaj temelji na najnovejših znanstvenih dosežkih s področja nevrofiziologije učenja in razvoja človeških možganov.« – Prof.dr.Olivera Gajić, Filozofska fakulteta Novi Sad, Katedra za pedagogiko

»Program NTC kaže svojo uporabno vrednost vsak dan, saj staršem, učiteljem in vzgojiteljem pomaga, da spodbujajo skrite potenciale svojih otrok in da so – kot zapiše avtor – prvi in najpomembnejši učitelji svojih otrok.« – Ljubomir Kustudić, član uprave direktorjev svetovne Mense

»Ranku Rajoviću je uspelo uporabiti znanstvena dognanja o razvoju inteligence prek povečanja števila nevronskih povezav in poti v možganih. Projekt sistema NTC-učenja in dela s predšolskimi otroki je nastal z namenom pospeševanja razvoja inteligence in ustvarjalnega mišljenja, pri čemer bi se odkrivali talenti, pospešil pa bi se tudi njihov razvoj. Številne konkretne vaje, ki staršem, vzgojiteljem in učiteljem prikazujejo načine dela z otroki, omogočajo uspešnejšo vzgojo in izobraževanje otrok v družini, predšolskih ustanovah in šoli.« – Prof. dr. Stipan Jukić, upokojeni profesor, Filozofska fakulteta Novi Sad, Oddelek za pedagogiko.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram